Zarząd Mienia Skarbu Państwa

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM ZWIĄZANYM Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA COVID-19 INFORMUJEMY, O OBOWIĄZUJĄCEJ ORGANIZACJI I KOMUNIKACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW.

OD 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r. DO ODWOŁANIA WPROWADZONA ZOSTAJE TYMCZASOWA KANCELARIA, tj. DOKUMENTY (umieszczone w kopercie) MOŻNA SKŁADAĆ DO OZNACZONEGO POJEMNIKA, USTAWIONEGO W KORYTARZU PRZED KANCELARIĄ. (V piętro)

Nadto w wyjątkowych przypadkach:

 1. Obsługa bezpośrednia prowadzona będzie we wszystkich sprawach realizowanych przez ZMSP – wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty w systemie rezerwacji wizyt: lub telefonicznie
  nr 530 083 087  – pod numerem nie udzielamy informacji, a wyłącznie rezerwujemy termin wizyt.

KORESPONDENCJA Z ZMSP MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:

 1.  Pocztę tradycyjną na adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 69
 2.  Pocztą elektroniczną na adresy:
  – wszystkie zapytania z wyłączeniem opłat i zalegości
  – wszystkie zapytania dotyczące windykacji zaległych należności
  – wszystkie zapytania dotyczące opłat za dzierżawę, czynsz i media, opłaty przekształceniowe
 3. Przy wykorzystaniu platformy ePUAP ( http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP )
  INSTRUKCJA SKŁADANIA PISMA PRZEZ ePUAP dostępna <TUTAJ>

KONTAKT TELEFONICZNY Z ZMSP:

Telefon do sekretariatu: 22 551 21 10

Za pomocą faxu na nr:  22 551-21-01

OD 16 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA W ZMSP OBOWIĄZUJĄ NOWE NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI BĘDĄ UDZIELANE INFORMACJE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W ZMSP. Uprzejmie prosimy o korzystanie z nw. telefonów.
(w przypadku gdy pierwszy z podanych numerów jest zajęty lub nie odpowiada – zaleca się korzystanie z kolejnego numeru):

 • Informacja ogólna w sprawach Przekształcenia/Użytkowania Wieczystego (za wyjątkiem spraw dot. rozliczeń finansowych)
  22 551 21 62 lub 533 027 040
  22 551 21 69 lub 697 657 077
  22 551 21 65 lub 667 657 212
  22 551 21 61 lub 535 227 877
  22 551 21 94 lub 667 657 208
  22 551 21 91 lub 533 027 056
  22 551 21 63 lub 695 657 407
  22 551 21 66 lub 885 523 499
  22 551 21 18 lub 885 523 500
  22 551 21 53 lub 885 523 506
  22 551 21 57 lub 885 523 485
  22 551 21 91 lub 885 523 486
  885 523 491
 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Dzierżawa wieczysta, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Przekształcenie/Użytkowanie Wieczystego:
  22 551 21 15 lub 695 902 150
  22 551 21 89
  lub 667 657 211, 667 657 213
  22 551 21 23
  lub 667 657 209
  22 551 21 16
  lub 885 523 495
  885 523 497
  885 523 496
 • Rozliczenia Finansowe, Zwrot Nadpłat, Potwierdzanie Dokonania Płatności w sprawach Czynszów z Najmów i Dzierżaw:
  22 551 21 28 lub 695 902 180
  22 551 21 29
  lub 695 902 160
 • Informacja ogólna dla dłużników w stosunku, do których wszczęto postępowanie windykacyjne:
  22 551 21 52
  lub 885-523-504
  22 551 21 90
  lub 885-523-501
  22 551 21 39
  lub 885 523 498
  22 551 21 50
  lub 885-523-503
 • Ulgi w należnościach (odroczenia terminów, rozkładanie na raty itp.)
  22 551 21 51 lub 885 523 488
 • Dzierżawy i najem, za wyjątkiem najmu lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne/ulgi w czynszach)
  22 551 21 45 lub 605 657 227
 • Najem lokali mieszkalnych (sprawy formalno-prawne)
  22 551 21 47
  22 551 21 46
 • Obsługa techniczna nieruchomości:
 1. bieżące administrowanie, awarie, naprawy:
  22 551 21 38 lub 605 141 305
  22 551 21 48
  lub 695 409 005
  22 551 21 37
  lub 603 553 453
 2. utrzymanie porządku, zgłoszenia dotyczące zalegających odpadów, brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem:
  22 551 21 83 lub 601 657 706
  22 551 21 83
  lub 695 657 006
 3. utrzymanie i pielęgnacja zieleni:
  22 551 21 33 lub 695 902 170
 4. Inspektor branży budowlanej (awarie, naprawy, remonty, modernizacje):
  22 551 21 30 lub 505 121 339
 5. Inspektor branży sanitarnej (awarie, napraw, remonty, modernizacje):
  22 551 21 36 lub 695 657 707

 

 

Telefon ogólny do ZMSP:

tel.  22 551-21-00

faks  22 551-21-01

Strony internetowe ZMSP:

www:   http://zmsp.warszawa.pl

BIP: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

Godziny pracy Zarządu: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków o jakich mowa w dziale VIII kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20189 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133):
poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00
a także w każdą środę roboczą od godz. 7 - 17

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Mienia Skarbu Państwa pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*

*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do Zarządu Mienia Skarbu Państwa poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:

Skrytka domyślna ePuap Zarządu Mienia Skarbu Państwa:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP

Uwaga:

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.