Znak sprawy: WNP-006/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP

(bez negocjacji)

Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy.