Znak sprawy: WNZ-019/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

„wykonanie prac przygotowawczych do rozruchu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie, konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”