Znak sprawy: WNZ-023/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„a)Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku garażowego przy ul. Koźmiana 8 w Warszawie.”
„b)Remont poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy ul. Walcowniczej 28C.”