Znak sprawy: WNZ-046/2023

Postepowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Wykonanie przeglądów pięcioletnich zgodnie z art. 62 pkt. 2 Prawa Budowlanego  w budynkach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa znajdujących się na terenie m. st. Warszawy  pod poniższymi adresami:

·         Belgijska 9 – hala garażowa
·         Białowieska 17 – garaże
·         Bokserska 77
·         Fletniowa 47C
·         Ks. Anny 14
·         Ludwicka 7
·         Nasielska 46
·         Nasielska 46-wiata
·         Piramowicza 25
·         Senatorska 38
·         Siennicka 29
·         Skrzyneckiego 16
·         Szczotkarska 48a
·         Tarnowiecka 55
·         Długa 5