Znak sprawy: WNZ-069/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie :

Zakup i dostarczenie do siedziby ZMSP sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych  oraz sprzętu audiowizualnego.