Informacja

dot. Wykazu nr 5/DT/2009

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa
    Plac Starynkiewicza 7/9 , Sekretariat na III piętrze (pok. 301).
  2. Termin składania ofert upływa w dniu  04.08.2009 r. o godz. 1600
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2009 r. o godz. 1200 w pok. 329 w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 329, tel. 0 22 551-21-41