Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę nw. nieruchomości Skarbu Państwa

W załącznikach:

informacje, wykaz nieruchomości, wniosek oraz zdjęcia poglądowe dotyczące nieruchomości w wykazie – (skompresowany katalog “*.zip” nalezy rozpakować)