Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn.) przeznacza się do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi lokal użytkowy  przy ul. Wodzirejów 10 o powierzchni użytkowej 89,05 m² usytuowany w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,  stanowiącej działkę ewidencyjną nr  23/3 o powierzchni 1586 m², 23/4 o powierzchni 1260 m² obie  z obrębu  5-05-10.

Załączniki: