Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, Że z dniem
16.02.2009 r. otwiera przetarg na wynajem lokali użytkowych wg: Wykazu Nr
2/N/2009