WYKAZ Nr 7/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku wraz z OGŁOSZENIEM 

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży pozostających w dyspozycji Zarządu Mienia Skarbu Państwa, na rzecz ich najemców.

Dotyczy nieruchomości przy ul. Platynowej i Koźmiana.