Sprawa nr ZM.NZP.221-03/20

„Remont 9 pustostanów.”