Sprawa nr ZM.NZP.4/19

Prowadzenie od dnia 01.02.2019 do dnia 31.12.2019 roku stałej konserwacji i serwisu systemów ochrony technicznej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.