Sprawa nr ZM.NZP.68/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

roboty remontowe naprawcze pęknięć i rys w ścianach nośnych oraz słupach w budynkach Skarbu Państwa położonych przy: 

  1. a) Powsińska 73,
  2. b) Lewicka 15/17 (garaż),
  3. c) Ciupagi 2 blok II,