Sprawa nr ZM.NZP.69/20

prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

Remont kominów w budynkach Skarbu Państwa położonych przy:

1) ul. Radzymińska 105,

2) ul. Nowy Świat 23,

3) ul. Nowy Świat 21b,

4) ul. Bysławska 20

Remont instalacji odgromowej w budynku Skarbu Państwa położonego przy:

  1. Bysławskiej 20