Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w najem lokale użytkowe w trybie przetargowym na okres 3 lat

Dyrektor   Zarządu  Mienia   Skarbu   Państwa   zawiadamia,   że   z   dniem

06.01.2010 r. otwiera  przetarg na najem  nieruchomości wg Wykazu Nr 1/N/2010

Oferty należy  składać  w  siedzibie  Zarządu  Mienia  Skarbu  Państwa Pl. Starynkiewicza 7/9 w  Sekretariacie. Termin  składania ofert upływa w dniu    27.01.2010  r. o godz. 15oo