Sprawa nr ZM.NZP.121/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

“remont stolarki okiennej  w lokalach Skarbu Państwa przy ul. Belgijska 9 m 101, ul. Ciupagi 2b m 12, ul. Koźmiana 2 m 24, ul.  Koźmina 2 m 80, ul. Koźmiana 2 m 133” dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa.