Sprawa nr ZM.NZP.79/20

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych usytuowanych na działkach o nr ew. 86/23 i 86/20 z obrębu 5-03-11 przy ul. Nowy Świat 21 i na działce o nr ew. 14 z obrębu 3-06-01 stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa w Warszawie.