Znak sprawy: WNP-012/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1   ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Dzierżawa, serwis, drukarek w siedzibie ZMSP.