Sprawa nr WNP-000002/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP (bez negocjacji) na:

Wymiana automatyki sterującej oraz armatury w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach  mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ciupagi 2 blok B, C, D, I, II, III w Warszawie.