Znak sprawy: WNZ-066/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu dachu (kominy, obróbki blacharskie, świetliki, ściany attyk),w budynku przy ul. Senatorskiej 38  w Warszawie wpisanego do rejestru zabytków.