Sprawa nr ZM.NZP.102/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Klienta usługi polegającej na sporządzeniu, wygenerowaniu oraz nadaniu do dłużników  wezwań do zapłaty.”