Sprawa nr ZM.NZP.133/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

usługi konserwacji, naprawy oraz usuwanie uszkodzeń i awarii domofonów w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.