Sprawa nr ZM.NZP.97/20

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na dostosowaniu istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie.