Znak sprawy: WNP-002/2024

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP

(bez negocjacji)

Świadczenie  usług pocztowych na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2024r.

Znak sprawy: WNP-002/2024