Sprawa nr WNP-016/2022

Utrzymanie zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na rok 2023/2024.