admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 397 blog entries.

ZM.NZP.4/19 z dnia 09.01.2019

Sprawa nr ZM.NZP.4/19

Prowadzenie od dnia 01.02.2019 do dnia 31.12.2019 roku stałej konserwacji i serwisu systemów ochrony technicznej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.

 

ZM.NZP.221-23/18 z dnia 07.01.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221-23/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„na zakup Paliwa gazowego – Gazu ziemnego  wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy,  w obiektach  zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”

 

 

 

Wykaz 9/P/2018 z dnia 31.12.2018

Wykaz lokale na wynajem / przetarg.

Wykaz 10/U/2018 z dnia 31.12.2018

Wykaz zawieranych umów najmu.

Załączniki:

ZM.NZP.221-22/18 z dnia 20.12.2018

Sprawa nr ZM.NZP.221-22/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„usługi polegającej na utrzymaniu zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych
i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”

 

 

ZM.NZP.212/18 z dnia 19.12.2018

Sprawa znak ZM.NZP.212/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:  „Prowadzenie w roku 2019 stałej konserwacji i serwisu systemów ochrony technicznej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie

ZM.NZP.221-20/18 z dnia 11.12.2018

Sprawa nr ZM.NZP.221-20/18

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na:

Świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku przez Operator Systemu Dystrybucyjnego dla potrzeb punkotów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy.”

 

Wykaz Nr 7/DT/2018 z dnia 07.12.2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 102, poz. 2147 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykaz Nr 6/DT/2018 z dnia 07.12.2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 102, poz. 2147 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

ZM.NZP.208/18 z dnia 06.12.2018

Sprawa znak ZM.NZP.208/18

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:  „zakup i dostawa artykułów biurowych.