admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 498 blog entries.

ZM.NZP.221-17/20 z dnia 11.12.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

na kompleksową dostawę ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

ZM.NZP.132/20 z dnia 10.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.132/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „zakup bonów podarunkowych”.

ZM.NZP.133/20 z dnia 10.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.133/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa”.

ZM.NZP.221-20/20 z dnia 10.12.2020

Postępowanie prowadzone w oparciu art. 138o Pzp Sprawa nr ZM.NZP.221-20/20 na wykonanie:

„świadczenie na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i zagranicą oraz ich ewentualnych zwrotów”.

ZM.NZP.221-19/20 z dnia 08.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-19/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”. na: 

„utrzymanie zieleni na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa, polegające na pielęgnacji, wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz zakładaniu i renowacji trawników.”

ZM.NZP.127/20 z dnia 08.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.127/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „wykonanie oceny efektywności energetycznej kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Ciupagi 2 w Warszawie”.

ZM.NZP.126/20 z dnia 07.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.126/20

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Wykaz Nr 21/DT/2020 z dnia 03.12.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

ZM.NZP.123/20 z dnia 01.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.123/20

Wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych i sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kozietulskiego 4b w Warszawie.

ZM.NZP.121/20 z dnia 30.11.2020

Sprawa nr ZM.NZP.121/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

„remont stolarki okiennej  w lokalach Skarbu Państwa przy ul. Belgijska 9 m 101, ul. Ciupagi 2b m 12, ul. Koźmiana 2 m 24, ul.  Koźmina 2 m 80, ul. Koźmiana 2 m 133” dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa.