admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 480 blog entries.

WNZ-051/2022 z dnia 09.11.2022

Sprawa nr WNZ-051/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

“Remont nawierzchni chodnika wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych podwórka przynależnego do budynku przy ul. Ludna 4 w Warszawie”

 

WNZ-046/2022 z dnia 08.11.2022

Sprawa nr WNZ-046/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

“Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach, znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa w zakresie branży elektrycznej w latach 2023-2024”

 

WNZ-048/2022 z dnia 08.11.2022

Sprawa nr WNZ-048/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii dźwigów o napędzie hydraulicznym  i elektrycznym w budynkach przy ul. Świętokrzyskiej 14, ul. Al. Jerozolimskie 32, ul. Złotej 68  w Warszawie, znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania  Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na okres 24 miesięcy.”

WNZ-050/2022 z dnia 07.11.2022

Sprawa nr WNZ-050/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

prowadzenie serwisu eksploatacyjnego, i usuwanie awarii (dalej łącznie konserwacja) w kotłowniach gazowych budynków Skarbu Państwa przy  ul.  Ciupagi 2 blok I, II, III, B, C, D z A, ul. Ludna 4, ul. Armii Krajowej 100, ul. Lucerny 106, ul. Zorzy 30b  w Warszawie.”

Wykaz Nr 11/DT/2022 z dnia 28.10.2022

Wykaz nr 11/DT/2022

dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

WNP-011/2022 z dnia 28.10.2022

Sprawa nr WNP-011/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej Pzp (bez negocjacji) “Świadczenie usług naprawczych, usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w gospodarowaniu ZMSP oraz w siedzibie, w zakresie branży sanitarnej na rok 2023”.

 

Link do platformy zakupowej:

eB2B – Postępowanie WNP-011/2022 – Świadczenie usług naprawczych, usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w gospodarowaniu ZMSP oraz w siedzibie, w zakresie branży sanitarnej na rok 2023

WNZ-044/2022 z dnia 24.10.2022

Sprawa nr WNZ-044/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej znajdującej się na działce ew. nr 86/23 z obrębu 5-03-11 przy ul. Nowy Świat  w Warszawie”.

WNP-009/2022 z dnia 10.10.2022

Sprawa nr WNP-009/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej Pzp (bez negocjacji) “usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa  w Warszawie, w zakresie branży ogólnobudowlanej na rok 2022/2023”.

WNZ-043/2022 z dnia 07.10.2022

Sprawa nr WNZ-043/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„wykonanie usług polegających na konserwacji i dokonywaniu przeglądów, naprawy oraz usuwanie uszkodzeń i awarii domofonów w budynkach mieszkalnych Skarbu Państwa w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa”.

WNZ-042/2022 z dnia 06.10.2022

Sprawa nr WNZ-042/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na świadczenie usługi odbioru i wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa przy ul. Kostrzyńskiej 24 w Dzielnicy Mokotów – Augustówka w Warszawie w latach 2023-2024

Link do platformy zakupowej:

eB2B – Postępowanie WNZ-042/2022 – Usługa polegająca na odbiorze i wywozie nieczystości płynnych z nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa w latach 2023-2024