admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 496 blog entries.

WNP-014/2022 z dnia 23.12.2022

Sprawa nr WNP-014/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.ze zm.) zwanej dalej Pzp.

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w obiektach Odbiorcy.

Wykaz 3/N/2022 z dnia 22.12.2022

Wykaz nr 3/N/2022  sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) dotyczący przeznaczenia nw. nieruchomości do najmu

Załączniki:

Wykaz 4/N/2022 z dnia 22.12.2022

Wykaz nr 4/N/2022  sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz 1899) dotyczący przeznaczenia nw. nieruchomości do najmu

Załączniki:

Wykaz Nr 12/DT/2022 z dnia 22.12.2022

Wykaz nr 12/DT/2022

sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) dotyczy przeznaczenia nw. nieruchomości do wydzierżawienia.

Załączniki:

WNZ-069/2022 z dnia 20.12.2022

Znak sprawy: WNZ-069/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie :

Zakup i dostarczenie do siedziby ZMSP sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych  oraz sprzętu audiowizualnego.

WNP-019/2022 z dnia 14.12.2022

Sprawa nr WNP-019/2022

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.ze zm.) zwanej dalej Pzp.

Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.

WNZ-065/2022 z dnia 09.12.2022

Znak sprawy: WNZ-065/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie :

  • wymianę trzech okien w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Jadźwingów 13 w Warszawie,
  • wymianę drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym nr 101 przy ul. Klarysewska 57 w Warszawie,
  • wymianę drzwi zewnętrznych w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Ludnej 4 w Warszawie,
  • wymianę drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w lokalu użytkowym przy ul. Złota 68  w Warszawie.

WNP-016/2022 z dnia 07.12.2022

Sprawa nr WNP-016/2022

Utrzymanie zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na rok 2023/2024.

WNZ-061/2022 z dnia 01.12.2022

Sprawa nr WNZ-061/2022

Zakup, dostawa i montaż regałów metalowych 30 sztuk.

WNZ-055/2022 z dnia 01.12.2022

Sprawa nr WNZ-055/2022

Zakup i dostawa materiałów biurowych.