admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 504 blog entries.

Wykaz Nr 1/DT/2021 z dnia 04.03.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

ZM.NZP.221-21/20 z dnia 30.12.2020

Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy  Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie. 

Wykaz 10/U/2020 z dnia 23.12.2020

Wykaz nr 10/U/2020 zawieranych umów najmu sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz 65 z późn. zm.)

Załączniki:

Wykaz Nr 22/DT/2020 z dnia 23.12.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

ZM.NZP.148/20 z dnia 23.12.2020

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „przebudowę przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie na działce nr ew. 6, 7/1, 7/4 z obrębu 5-06-14.”

Wykaz 6/P/2020 z dnia 18.12.2020

Wykaz Nr 6/P/2020  nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

ZM.NZP.221-17/20 z dnia 11.12.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

na kompleksową dostawę ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

ZM.NZP.132/20 z dnia 10.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.132/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „zakup bonów podarunkowych”.

ZM.NZP.133/20 z dnia 10.12.2020

Sprawa nr ZM.NZP.133/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: „zakup i dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa”.

ZM.NZP.221-20/20 z dnia 10.12.2020

Postępowanie prowadzone w oparciu art. 138o Pzp Sprawa nr ZM.NZP.221-20/20 na wykonanie:

„świadczenie na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i zagranicą oraz ich ewentualnych zwrotów”.