admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 552 blog entries.

Wykaz 3/D/2024 z dnia 15.05.2024

Wykaz 3/D/2024 sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) dotyczący przeznaczenia nw. nieruchomości do wydzierżawienia.

Załączniki:

WNZ-019/2024 z dnia 24.04.2024 – Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Znak sprawy: WNZ-019/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

„wykonanie prac przygotowawczych do rozruchu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie, konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”

 

WNP-001/2024 z dnia 11.04.2024

Znak sprawy: WNP-001/2024

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP

(bez negocjacji)

Usługa polegająca na dezynsekcji, deratyzacji, odkażaniu pomieszczeń niemieszkalnych, likwidacji gniazd szerszeni, usuwanie zanieczyszczeń gołębich, wentralizacją i utylizacją odpadów z lokali Skarbu Państwa.

 

WNP-002/2024 z dnia 15.03.2024

Znak sprawy: WNP-002/2024

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP

(bez negocjacji)

Świadczenie  usług pocztowych na rzecz Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2024r.

Znak sprawy: WNP-002/2024

 

Wykaz 1/N/2024 z dnia 13.03.2024

Wykaz nr 6/N/2023  sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) dotyczący przeznaczenia nw. nieruchomości do najmu

Wykaz 1/D/2024 z dnia 26.02.2024

Wykaz 1/D/2024 sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) dotyczący przeznaczenia nw. nieruchomości do wydzierżawienia.

Załączniki:

WNZ-012/2024 z dnia 22.02.2024

Znak sprawy: WNZ-012/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2024r.

 

WNZ-006/2024 z dnia 09.02.2024

Znak sprawy: WNZ-006/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Zakup wyposażenia informatycznego na potrzeby pracowników ZMSP

 

WNZ-007/2024 z dnia 09.02.2024

Znak sprawy: WNZ-007/2024

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2024r.

 

WNP-014/2023 z dnia 27.12.2023

Znak sprawy: WNP-014/2023

Postępowanie prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych i niezabudowanych oraz w siedzibie ZMSP, a także wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.

Znak sprawy: WNP-014/2023