admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 496 blog entries.

Wykaz 2/N/2023 z dnia 14.03.2023

Wykaz nr 1/N/2023  sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) dotyczący przeznaczenia nw. nieruchomości do najmu

WNZ-010/2023 z dnia 10.03.2023

Znak sprawy: WNZ-010/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

zakup licencji bezpieczeństwa Premium UTM Security Pack (UTM Security Pack + Kaspersky + Audyt Podatności + Rozszerzony filtr URL) – licencja na okres 36 miesięcy oraz gwarancji Next Business Day (na wymianę urządzenia) – licencja na okres 36 miesięcy.

 

Wykaz 2/D/2023 z dnia 27.02.2023

Wykaz nr 2/D/2023  sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) dotyczący przeznaczenia nw. nieruchomości do wydzierżawienia.

Załączniki:

Wykaz 1/D/2023 z dnia 27.02.2023

Wykaz nr 1/D/2023  sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) dotyczący przeznaczenia nw. nieruchomości do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

Wykaz 1/N/2023 z dnia 27.02.2023

Wykaz nr 1/N/2023  sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) dotyczący przeznaczenia nw. nieruchomości do najmu

Załączniki:

WNZ-006/2023 z dnia 14.02.2023

Wykonanie corocznych przeglądów kominiarskich wraz z oczyszczaniem przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych w budynkach Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w latach 2023 i 2024.

WNP-001/2023 z dnia 03.02.2023

Usługa polegająca na utrzymaniu porządku i czystości na nieruchomościach Skarbu Państwa zabudowanych i niezabudowanych oraz w siedzibie ZMSP, a także wykonania usługi koszenia trawy wraz z jej grabieniem i utylizacją.

WNZ-007/2023 z dnia 01.02.2023

Postępowanie prowadzonym bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla zadań wchodzących w skład zamówienia oraz potwierdzanie ich aktualności po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia w tym:

1) ZADANIE 1 : dla potrzeb ustalenia szacunkowej wartości prawa własności lokali w budynkach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

2) ZADANIE 2 : dla potrzeb aktualizacji lub ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych (lub ich części) zlokalizowanych w Warszawie, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

WNZ-005/2023 z dnia 30.01.2023

Znak sprawy: WNZ-005/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na wykonanie :

„wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa będących w gospodarowaniu Zarządu Mienia  Skarbu Państwa zlokalizowanych na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Ciupagi 2  w  Warszawie.”

WNZ-001/2023 z dnia 12.01.2023

Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa w 2023 roku.