Przetargi
­

WNP-013/2023 z dnia 24.11.2023

Znak sprawy: WNP-013/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej Pzp (bez negocjacji)

Usługa interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa położonych w Warszawie, znajdujących się w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa, wraz z dokonaniem wywozu do 233 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację wywiezionych odpadów.

 

WNZ-058/2023 z dnia 21.11.2023

Znak sprawy: WNZ-058/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych.”

 

WNP-006/2023 z dnia 21.11.2023

Znak sprawy: WNP-006/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP

(bez negocjacji)

Kompleksowa dostawa ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy.

 

 

WNP-012/2023 z dnia 14.11.2023

Znak sprawy: WNP-012/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1   ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Dzierżawa, serwis, drukarek w siedzibie ZMSP.

 

WNZ-046/2023 z dnia 06.11.2023

Znak sprawy: WNZ-046/2023

Postepowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na:

Wykonanie przeglądów pięcioletnich zgodnie z art. 62 pkt. 2 Prawa Budowlanego  w budynkach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa znajdujących się na terenie m. st. Warszawy  pod poniższymi adresami:

·         Belgijska 9 – hala garażowa
·         Białowieska 17 – garaże
·         Bokserska 77
·         Fletniowa 47C
·         Ks. Anny 14
·         Ludwicka 7
·         Nasielska 46
·         Nasielska 46-wiata
·         Piramowicza 25
·         Senatorska 38
·         Siennicka 29
·         Skrzyneckiego 16
·         Szczotkarska 48a
·         Tarnowiecka 55
·         Długa 5

 

 

WNP-008/2023 z dnia 18.10.2023

Znak sprawy: WNP-008/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP

(bez negocjacji)

Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii  w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie ZMSP w  Warszawie w zakresie branży sanitarnej na lata 2024/2025 (24 miesiące)

 

 

WNP-007/2023 z dnia 11.10.2023

Znak sprawy: WNP-007/2023

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP

(bez negocjacji)

Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii  w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie ZMSP w  Warszawie w zakresie branży ogólnobudowlanej na lata 2023/2024/2025

 

 

WNZ-037/2023 z dnia 03.10.2023

Znak sprawy: WNZ-037/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Remont ogrodzenia posesji zlokalizowanej na działce ew. nr 37/5 w obrębie 50507 przy Al. Ujazdowskie 25 w Warszawie.”

 

WNZ-028/2023 z dnia 03.08.2023

Znak sprawy: WNZ-028/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Remont ogrodzenia posesji zlokalizowanej na działce ew. nr 37/5 w obrębie 50507 przy Al. Ujazdowskie 25 w Warszawie.”

 

WNZ-034/2023 z dnia 24.07.2023

Znak sprawy: WNZ-034/2023

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy, w oparciu   o  art. 2 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 11 września  2019 r. „Prawo Zamówień Publicznych”  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na:

„Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lucerny 106 w Warszawie.”