admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 464 blog entries.

ZM.NZP.221-4/20 z dnia 22.01.2020

Sprawa nr ZM.NZP.4/20

Zakup biletów do kina dla pracowników ZMSP

ZM.NZP.221-19/19 z dnia 20.01.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-19/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

„na zakup Paliwa gazowego – Gazu ziemnego  wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy,  w obiektach  zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”

ZM.NZP.221-20/19 z dnia 02.01.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-20/19

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

„usługa polegająca na utrzymaniu zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa

 

 

ZM.NZP.221-18/19 z dnia 27.12.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221-18/19

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

„na kompleksową dostawię ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy,  zarządzanych i administrowanych przez  Zarząd  Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył ciepła.”

 

 

 

Wykaz 7/U/2019 z dnia 23.12.2019

Wykaz zawieranych umów najmu.

Załączniki:

Wykaz Nr 10/DT/2019 z dnia 23.12.2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

Wykaz 8/P/2019 z dnia 23.12.2019

Wykaz lokale na wynajem / przetarg.

ZM.NZP.165/19 z dnia 07.12.2019

Sprawa nr ZM.NZP.165/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) na:

” Zakup bonów podarunkowych dla pracowników ZMSP„.

 

Wykaz 7/P/2019 z dnia 03.12.2019

Wykaz lokale na wynajem / przetarg.

Wykaz 6/U/2019 z dnia 03.12.2019

Wykaz zawieranych umów najmu.

Załączniki: