admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 575 blog entries.

Wykaz Nr 6/DT/2022 z dnia 24.06.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z póżn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

„Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych, których przedmiotem jest zamówienie dot. dostarczenia oraz wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na istniejącej infrastrukturze sprzętowej Zamawiającego oraz świadczenia usług serwisu (utrzymania i wsparcia technicznego) i rozwoju dla potrzeb Zamawiającego”

WNP-007/2022 z dnia 03.06.2022

Sprawa nr WNP-007/2022

Ochrona obiektu z najmem systemu monitoringu nieruchomości  przy ul. Sobieskiego 100 w Warszawie.

Wykaz 3/U/2022 z dnia 25.05.2022

Wykaz nr 3/U/2022 zawieranych umów najmu sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz 1899)

Załączniki:

Wykaz Nr 5/DT/2022 z dnia 25.05.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z póżn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

Wykaz 2/P/2022 z dnia 25.05.2022

Wykaz Nr 2/P/2022  nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z poźn.zm.)

Wykaz 2/U/2022 z dnia 04.05.2022

Wykaz nr 2/U/2022 zawieranych umów najmu sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz 1899)

Załączniki:

Wykaz Nr 4/DT/2022 z dnia 04.05.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z póżn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

WNZ-012/2022 z dnia 22.04.2022

Sprawa nr WNZ-012/2022

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na:

„wykonanie: 1) prac przygotowawczych do rozruchu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej , 2) konserwację urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.”

WNZ-007/2022 z dnia 15.04.2022

Sprawa nr WNZ-007/2022

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego dwufunkyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klarysewskiej 57 . w Warszawie.

eB2B – Postępowanie WNZ-007/2022 – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego dwufunkyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Klarysewskiej 57 . w Warszawie.