admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 519 blog entries.

WNP-000006/2021 z dnia 07.09.2021

Sprawa nr WNP-000006/2021

Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie.

WNP-000004/2021 z dnia 15.06.2021

Sprawa nr WNP-000004/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP (bez negocjacji)

 

Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części)  położonych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

Łączna ilość nieruchomości –  795 sztuk.

WNP-000005/2021 z dnia 30.07.2021

Sprawa nr WNP-000005/2021

Dostosowanie istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy  Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie.

 

Wykaz Nr 7/DT/2021 z dnia 13.08.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

Wykaz 4/U/2021 z dnia 30.07.2021

Wykaz nr 4/U/2021 zawieranych umów najmu sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz 65 z późn. zm.)

Załączniki:

Wykaz 1/BP/2021 z dnia 30.07.2020

Wykaz dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)

Załączniki:

Wykaz 2/PP/2021 z dnia 30.07.2021

Wykaz Nr 2/PP/2021 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem poza przetargiem wraz z listą lokali użytkowych

WNZ-000020/2021 z dnia 27.07.2021

Postępowanie nr WNZ-000020/2021

Prace remontowe ogólnobudowlane polegające na: wymianie drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Radzymińskiej 105 w Warszawie.

 

WNZ-000019/2021 z dnia 27.07.2021

Postępowanie nr WNZ-000019/2021

Wykonanie  wymiany gazomierzy rotorowych G16 dla potrzeb kotłowni gazowych
w punktach   redukcyjno – pomiarowych zlokalizowanych na elewacjach budynków przy  ul. Ciupagi 2, blok B, C, D, I, II, III w Warszawie.

Wykaz Nr 6/DT/2021 z dnia 20.07.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.