admin
­

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 530 blog entries.

ZM.NZP.221-12/20 z dnia 26.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-12/20

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

 „świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie  od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r.

w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”

ZM.NZP.105/20 z dnia 21.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.105/20

Remont pionu kanalizacji deszczowej w budynku przy  ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie.”

 

ZM.NZP.221-11/20 z dnia 19.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-11/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na:

„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia  opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy w ilości do 422 sztuk operatów wchodzących  w skład zadań”

 

Załączniki:

Wykaz Nr 19/DT/2020 z dnia 15.10.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykaz Nr 18/DT/2020 z dnia 15.10.2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65, z późn. zm.) zawiadamia się o przeznaczeniu do zawarcia umowy dzierżawy nw. nieruchomości Skarbu Państwa.

Załączniki:

Wykaz 9/U/2020 z dnia 15.10.2020

Wykaz nr 9/U/2020 zawieranych umów najmu sporządzony zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz 65 z późn. zm.)

Załączniki:

ZM.NZP.100/20 z dnia 14.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.100/20

Usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa w zakresie branży elektrycznej  w Warszawie na rok 2021/2022.

 

ZM.NZP.97/20 z dnia 12.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.97/20

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na dostosowaniu istniejącego budynku administracyjnego Kuratorium Oświaty do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zlokalizowanego przy Al. Jerozolimskie 32 w Warszawie.

ZM.NZP.221-08/20 z dnia 09.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.221-08/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na:

 usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie,  w zakresie branży ogólnobudowlanej na rok 2020/2021.”

 

Załączniki:

  • Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP: LINK

ZM.NZP.96/20 z dnia 09.10.2020

Sprawa nr ZM.NZP.96/20

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na: przeprowadzenie przeglądów wraz z oczyszczeniem przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w Warszawie w latach 2021 i 2022.